Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 5
Năm 2021 : 13.789
Đồng dao: Con Rùa

Đồng dao: Con Rùa

Cô làm bác đi câu, trẻ làm rùa con. Trẻ bò làm con rùa, vừa bò vừa đọc đồng dao, khi bác đi câu xuất hiện để bắt ruà thì rùa bò nhanh về nhà.